Mestský úrad

Faktúra č. 2201105840

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 2201105840    
Predmet : Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Mestský rozhlas 
Partner: SOZA
IČO: 00178454
Adresa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dátum doručenia: 21.2.2020 
Dátum vystavenia: 19.2.2020 
Dátum splatnosti: 5.3.2020 
Dátum zaplatenia: 24.2.2020 
Dátum zverejnenia: 25.2.2020 
Cena s DPH: 25,20 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies