Mestský úrad

Faktúra č. 20190012-1

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 20190012-1    20190012
Predmet : Aktualizácia rozpočtu projektu "Rekonštrukcia hradného múru" 
Partner: Ing. Matúš Holova
IČO: 51686741
Adresa: Komenského 36, 060 01 Kežmarok
Dátum doručenia: 21.11.2019 
Dátum vystavenia: 13.11.2019 
Dátum splatnosti: 27.11.2019 
Dátum zaplatenia: 21.11.2019 
Dátum zverejnenia: 22.11.2019 
Cena s DPH: 250,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies