Mestský úrad

Faktúra č. 20192289

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 20192289    
Predmet : BOZP - september 2019 
Partner: Pracovná zdravotná služba s. r. o.
IČO: 36833118
Adresa: Staničná 9, 058 01 Poprad
Dátum doručenia: 11.10.2019 
Dátum vystavenia: 8.10.2019 
Dátum splatnosti: 29.10.2019 
Dátum zaplatenia: 14.10.2019 
Dátum zverejnenia: 15.10.2019 
Cena s DPH: 77,69 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies