Mestský úrad

Zmluva č. 148/2012-IZ-5.0/V

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 148/2012-IZ-5.0/V    
Predmet : Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP 
Partner: Fond sociálneho rozvoja
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Dátum zverejnenia: 29.6.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_tsp.pdf, Veľkosť: 7.52 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

Nastavenia cookies