Mestský úrad

Zmluva č. 3/2012

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Odberateľská
Číslo: 3/2012    
Predmet : Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 3/2012 
Partner: Lukáš Marhefka, Kamil Duračinský, Peter Hudaček
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 20.6.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  ramcova_zmluva_3.pdf, Veľkosť: 145.28 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies