Mestský úrad

Zmluva č. 3551/2019-217/3

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3551/2019-217/3 
Predmet : Zmluva o nájme bytu - Marta Lizáková, Sv. Anny 784/81 
Partner: Marta Lizáková
IČO:
Adresa: Školská 416/7, Podolínec
Dátum zverejnenia: 23.8.2019 
Dátum účinnosti: 24.8.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od: 1.9.2019 
Platnosť do: 31.8.2022 
Previazané dokumenty: