Mestský úrad

Zmluva č. 0154 - PRB/2017_D

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 0154 - PRB/2017_D    
Predmet : Dodatok č. 2 
Partner: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
IČO: 30416094
Adresa: Námestie slobody 6, 81005 Bratislava
Dátum zverejnenia: 31.7.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.7.2019 
Dátum účinnosti: 1.8.2019 
Platnosť do:  
  dodatok2-mdav-sr.pdf, Veľkosť: 108.34 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies