Mestský úrad

Faktúra č. 0192296

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 0192296    
Predmet : Medaily 
Partner: VIVA TRADE, s.r.o.
IČO: 362 02 347
Adresa: Szakkayho 1, 04001 Košice
Dátum doručenia: 18.6.2019 
Dátum vystavenia: 17.6.2019 
Dátum splatnosti: 1.7.2019 
Dátum zaplatenia: 18.6.2019 
Dátum zverejnenia: 18.6.2019 
Cena s DPH: 48,78 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies