Mestský úrad

Faktúra č. 190148

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 190148 
Predmet : Činnosť s traktorom 
Partner: Lesy mesta Podolínec s.r.o.
IČO: 50332490
Adresa: Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec
Dátum doručenia: 7.6.2019 
Dátum vystavenia: 31.5.2019 
Dátum splatnosti: 14.6.2019 
Dátum zaplatenia: 11.6.2019 
Dátum zverejnenia: 12.6.2019 
Cena s DPH: 179,22 EUR 
Previazané dokumenty: