Mestský úrad

Faktúra č. 052019

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 052019    
Predmet : Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica 
Partner: Jozef Marhefka - Stempak
IČO: 51100029
Adresa: Bernolákova 552/18, 065 03 Podolínec
Dátum doručenia: 9.4.2019 
Dátum vystavenia: 8.4.2019 
Dátum splatnosti: 30.4.2019 
Dátum zaplatenia: 15.4.2019 
Dátum zverejnenia: 15.4.2019 
Cena s DPH: 5 927,31 EUR 
Previazané dokumenty: