Mestský úrad

Faktúra č. 0200000919

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 0200000919    
Predmet : Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS 
Partner: Peter Smandra - Pod Gaštanom
IČO: 10768017
Adresa: Námestie Mariánske , 065 03 Podolínec
Dátum doručenia: 27.2.2019 
Dátum vystavenia: 27.2.2019 
Dátum splatnosti: 6.3.2019 
Dátum zaplatenia: 1.3.2019 
Dátum zverejnenia: 4.3.2019 
Cena s DPH: 33,49 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies