Mestský úrad

Faktúra č. 0001012019

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 0001012019    
Predmet : Reklamné služby 
Partner: Register obchodných spoločností s. r. o.
IČO: 46440305
Adresa: Gorského 1, 811 01 Bratislava
Dátum doručenia: 22.2.2019 
Dátum vystavenia: 19.2.2019 
Dátum splatnosti: 19.2.2019 
Dátum zaplatenia: 18.2.2019 
Dátum zverejnenia: 25.2.2019 
Cena s DPH: 240,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies