Mestský úrad

Dodatok č. 30112018

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 30112018    
Predmet : Dodatok č. 1 
Partner: MDaV SR
IČO: 30416094
Adresa: Námestie slobody 6, 810 05; Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.11.2018 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.11.2018 
Dátum účinnosti: 1.12.2018 
Platnosť do:  
  dodatok_13.pdf, Veľkosť: 96.76 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: zmluva o poskytnutí dotácie

Nastavenia cookies