Mestský úrad

Zmluva č. 3550/2018-204

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3550/2018-204 
Predmet : Zmluva o nájme domu - Kláštorná 111/4, Podolínec 
Partner: Peter Hangurbadžo a manž. Brigita
IČO:
Adresa: Kláštorná 111/4, Podolínec
Dátum zverejnenia: 11.10.2018 
Dátum účinnosti: 12.10.2018 
Deň podpisu: 26.9.2018 
Platnosť od: 1.10.2018 
Platnosť do:  
Previazané dokumenty: