Mestský úrad

Faktúra č. 3282018

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 3282018 
Predmet : CD príručka - Mestá a obce, ako orgány ochrany prírody  
Partner: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
IČO: 48291374
Adresa: Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín
Dátum doručenia: 20.7.2018 
Dátum vystavenia: 17.7.2018 
Dátum splatnosti: 24.7.2018 
Dátum zaplatenia: 20.7.2018 
Dátum zverejnenia: 23.7.2018 
Cena s DPH: 8,50 EUR 
Previazané dokumenty: