Mestský úrad

Zmluva č. 17/2/2018

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 17/2/2018 
Predmet : Nájomná zmluva za hrob D13 
Partner: Vlasta Bujnovská
IČO:
Adresa: Bernolákova 21, Podolínec
Dátum zverejnenia: 25.4.2018 
Dátum účinnosti: 26.4.2018 
Deň podpisu: 25.4.2018 
Platnosť od: 26.4.2018 
Platnosť do: 25.4.2028 
Cena s DPH: 16,00 EUR 
Previazané dokumenty: