Mestský úrad

Zmluva č. 5/2/2018

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 5/2/2018 
Predmet : Nájomná zmluva za hrob A 204 
Partner: Jozef Šutor
IČO:
Adresa: Nám. Mariánske 48/48, Podolínec
Dátum zverejnenia: 12.2.2018 
Dátum účinnosti: 13.2.2018 
Deň podpisu:  
Platnosť od: 12.2.2018 
Platnosť do: 11.2.2038 
Cena s DPH: 16,00 EUR 
Previazané dokumenty: