Mestský úrad

Zmluva č. 62/2018

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Kúpna
Číslo: 62/2018 
Predmet : Kúpna zmluva 
Partner: Daubnerová Jana
IČO:
Adresa: Sv.Anny 289/12, 06503 Podolínec
Dátum zverejnenia: 5.2.2018 
Dátum účinnosti: 6.2.2018 
Deň podpisu: 30.1.2018 
Platnosť od: 6.2.2018 
Platnosť do:  
  zmluva_32.pdf, Veľkosť: 481.27 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve 68/2018 o prevode vlastníctva bytu