Mestský úrad

Faktúra č. 117400

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 117400    
Predmet : audit 
Partner: GemerAudit spo. s.r.o.
IČO: 31681301
Adresa: Šafáriková 65, 04801 Rožňava
Dátum doručenia: 14.12.2017 
Dátum vystavenia: 13.12.2017 
Dátum splatnosti: 20.12.2017 
Dátum zaplatenia: 18.12.2017 
Dátum zverejnenia: 27.12.2017 
Cena s DPH: 960,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies