Mestský úrad

Faktúra č. 012017

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 012017    
Predmet : zvarenec klietky 
Partner: Alojz Konkoľ
IČO: 41569148
Adresa: Družstevná 522/12, 065 03 Podolínec
Dátum doručenia: 21.11.2017 
Dátum vystavenia: 20.11.2017 
Dátum splatnosti: 20.11.2017 
Dátum zaplatenia: 24.11.2017 
Dátum zverejnenia: 28.11.2017 
Cena s DPH: 300,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies