Mestský úrad

Objednávka č. 20042032

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: vyšlá
Číslo: 20042032 
Predmet : VO 
Partner: ALI TENDER, s.r.o.
IČO: 50173723
Adresa: Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov
Dátum vystavenia: 10.8.2017 
Schvaľuje: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 
Dátum zverejnenia: 10.8.2017 
Cena s DPH: 200,00 EUR 
  Objednávka č.: 20042032, Veľkosť: 65.98 kB
Previazané dokumenty: