Mestský úrad

Faktúra č. 422017

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 422017    
Predmet : 3D písmená- zasadačka 
Partner: Pavol Mikulášik
IČO: 40129411
Adresa: Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok
Dátum vystavenia: 6.4.2017 
Dátum splatnosti: 20.4.2017 
Dátum zverejnenia: 28.4.2017 
Cena s DPH: 167,40 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies