Mestský úrad

Objednávka č. 160052

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: vyšlá
Číslo: 160052 
Predmet : 1. Objednávka na spracovanie Projektového zámeru a ŽoNFP


 
Partner: Ing. Zuzana Furčák, Agentúra regionálneho rozvoja PSK
IČO:
Adresa: Prostějovská 117/A, , 080 01 Prešov
Dátum vystavenia: 14.2.2017 
Schvaľuje: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 
Dátum zverejnenia: 14.2.2017 
Cena s DPH: 600,00 EUR 
  Objednávka č.: 160052, Veľkosť: 66 kB
Previazané dokumenty: