Mestský úrad

Faktúra č. 012017

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 012017    
Predmet : Projektová dokumentácia-Rekonštrukcia priestorov ul. Lesná 
Partner: Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o.
IČO: 45 371 415
Adresa: Starý trh 24, 060 01 Kežmarok
Dátum vystavenia: 3.1.2017 
Dátum splatnosti: 4.3.2017 
Dátum zverejnenia: 17.1.2017 
Cena s DPH: 11 850,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies