Mestský úrad

Faktúra č. 7308563146

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 7308563146    
Predmet : 12 b.j. Sládkovičova 376 a 12 b.j. Sv. Anny 282 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum doručenia: 3.11.2016 
Dátum vystavenia: 1.11.2016 
Dátum splatnosti: 15.11.2016 
Dátum zaplatenia: 3.11.2016 
Dátum zverejnenia: 3.11.2016 
Cena s DPH: 2 122,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies