Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 001/2016    
Predmet : Zmluva o nájme dopravného prostriedku 
Partner: Lesy mesta Podolínec s.r.o.
IČO: 50332490
Adresa: Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 2.7.2016 
Dátum uzavretia zmluvy: 2.7.2016 
Dátum účinnosti: 3.7.2016 
Platnosť do:  
  zmluva_o_najme_dopravneho_prostriedku.pdf, Veľkosť: 604.4 kB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies