Mestský úrad

Faktúra č. 052016

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 052016    
Predmet : Zváračské práce 
Partner: Alojz Konkoľ
IČO: 41569148
Adresa: Družstevná 522/12, 065 03 Podolínec
Dátum vystavenia: 20.9.2016 
Dátum splatnosti: 26.9.2016 
Dátum zverejnenia: 3.10.2016 
Cena s DPH: 285,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies