Mestský úrad

Faktúra č. 20150141

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 20150141    
Predmet : "Regenerácia centrálnej časti mesta " 
Partner: EKO SVIP s.r.o.
IČO: 36449717
Adresa: Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
Dátum doručenia: 19.11.2015 
Dátum vystavenia: 16.11.2015 
Dátum splatnosti: 30.11.2015 
Dátum zaplatenia: 30.11.2015 
Dátum zverejnenia: 30.11.2015 
Cena s DPH: 15 056,29 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies