Mestský úrad

Zmluva č. 28102015

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 28102015 
Predmet : Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP 
Partner: LIVONEC SK, s.r.o.
IČO: 48121347
Adresa: Ivanská cesta 15731/19, 82104 Bratislava
Dátum zverejnenia: 28.10.2015 
Dátum účinnosti: 29.10.2015 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 170,00 EUR 
  zmluva_27.pdf, Veľkosť: 1.31 MB
Previazané dokumenty: