Mestský úrad

Faktúra č. 12015

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 12015 
Predmet : hudobné vystúpenie k mesiacu úcty k starším 
Partner: Peter Strela -PEPE BAND
IČO: 7304279037
Adresa: Hviezdoslavova 30, 05901 Spišská Belá
Dátum doručenia: 16.10.2015 
Dátum vystavenia: 14.10.2015 
Dátum splatnosti: 24.10.2015 
Dátum zverejnenia: 22.10.2015 
Cena s DPH: 100,00 EUR 
Previazané dokumenty: