Mestský úrad

Faktúra č. 2151127324

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 2151127324    
Predmet : autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 
Partner: SOZA
IČO: 00178454
Adresa: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Dátum vystavenia: 23.9.2015 
Dátum splatnosti: 8.10.2015 
Dátum zverejnenia: 6.10.2015 
Cena s DPH: 120,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies