Mestský úrad

Faktúra č. 20151172

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 20151172    
Predmet : zvolávací systém - protipožiarna ochrana 
Partner: FRP Services, s.r.o.
IČO: 01541137
Adresa: Pražská 7, 261 01 Příbram II
Dátum vystavenia: 19.5.2015 
Dátum splatnosti: 3.6.2015 
Dátum zverejnenia: 1.6.2015 
Cena s DPH: 145,20 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies