Mestský úrad

Zmluva č. 2640/2011/177

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

Typ: Mandátna
Číslo: 2640/2011/177 
Predmet : Zmluva o nájme bytu 
Partner: Marta Lizáková
IČO:
Adresa: Školská 416/7, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 16.1.2012 
Dátum účinnosti: 17.1.2012 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 430,40 EUR 
Previazané dokumenty: