Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Mandátna
Číslo: 2640/2011/177    
Predmet : Zmluva o nájme bytu 
Partner: Marta Lizáková
IČO:
Adresa: Školská 416/7, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 16.1.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 430,40 EUR 
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies