Mestský úrad

Faktúra č. 1505600010

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 1505600010    
Predmet : bojler Tatramat MsKS 
Partner: Róbert Mačák AQUATERM
IČO: 44204451
Adresa: Donská 1, 058 04 Poprad
Dátum vystavenia: 15.1.2015 
Dátum splatnosti: 29.1.2015 
Dátum zverejnenia: 30.1.2015 
Cena s DPH: 182,08 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies