Mestský úrad

Faktúra č. 14031459

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 14031459    
Predmet : BOZP 08/2014 
Partner: LIVONEC, s. r. o.
IČO: 31730671
Adresa: Hraničná 13, 058 01 Poprad
Dátum vystavenia: 31.8.2014 
Dátum splatnosti: 14.9.2014 
Dátum zverejnenia: 12.9.2014 
Cena s DPH: 204,00 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies