Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 7206935159    
Predmet : záloha na plyn 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 3.2.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 4 182,00 EUR 
  fakt_7206935159.pdf, Veľkosť: 57.54 kB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies