Mestský úrad

Faktúra č. 0017576166

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 0017576166    
Predmet : Telefónne služby 
Partner: Orange Slovensko, a. s.
IČO: 35697270
Adresa: Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava
Dátum vystavenia: 26.7.2013 
Dátum splatnosti: 9.8.2013 
Dátum zverejnenia: 31.7.2013 
Cena s DPH: 136,98 EUR 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies