Mestský úrad

Dodatok č. 1/2011

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1/2011    
Predmet : Oprava objektu 
Partner: Michal Kober
IČO: 43240895
Adresa: Mierová 1094/40, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 13.4.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 12.4.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 682,00 EUR 
  dodatok.pdf, Veľkosť: 1.49 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: zabudovanie a montáž oplotenia Mestského kultúrneho strediska

Nastavenia cookies