Mestský úrad

Dodatok č. 0675/2013/CE

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 0675/2013/CE    
Predmet : Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 0924/2009/CE 
Partner: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO: 00151653
Adresa: Tomášikova 48, 83237 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.7.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_c_1.pdf, Veľkosť: 186.6 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies