Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1032011    
Predmet : Zabezpečenie služieb v ochrane zdravia pri práci Pracovnou zdravotnou službou 
Partner: Pracovná zdravotná služba s. r. o.
IČO: 36833118
Adresa: Staničná 9, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 6.4.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_pracovne_lekarstvo.pdf, Veľkosť: 6.64 MB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies