Mestský úrad

Zmluva č. 2/B-VMV-2008

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 2/B-VMV-2008    
Predmet : Dodatok k zmluve o rekonštrukcii meštianskeho domu 
Partner: Baláž Jozef - VMV stavby a obchod
IČO: 37683497
Adresa: Tatranská 11/239, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 6.4.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_vmv_stavby_a_obchod.pdf, Veľkosť: 538.63 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies