Mestský úrad

Zmluva č. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo     
Predmet : zmena termínu 
Partner: Štefan Ščensný
IČO: 41145291
Adresa: Hliník 514/1, 06503 Podolínec
Dátum zverejnenia: 22.5.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_6.pdf, Veľkosť: 520.8 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies