Mestský úrad

Faktúra č. 201300068

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: došlá
Číslo: 201300068    
Predmet : antivirus 
Partner: ESET, spol. s. r. o.
IČO: 31333532
Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Dátum vystavenia:  
Dátum splatnosti:  
Dátum zverejnenia: 20.2.2013 
Cena s DPH: 207,17 EUR 
  0200000213_0017.pdf, Veľkosť: 115.58 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies