Mestský úrad

Zmluva č. 1012013

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Nájomná
Číslo: 1012013    
Predmet : Zmluva o nájme nebytových priestorov 
Partner: Terézia Reľovská
IČO:
Adresa: 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 10.1.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_relovska.pdf, Veľkosť: 301.98 kB
  Dodatok č. 1, Veľkosť: 124.59 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve

Nastavenia cookies