Mestský úrad

Zmluva č. 2013

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Kolektívna
Číslo: 2013    
Predmet : Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Partner: SLOVES, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci
IČO: 22664980979
Adresa: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 31.12.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 31.12.2012 
Dátum účinnosti: 1.1.2013 
Platnosť do: 31.12.2013 
  kolektivna_zmluva_2013.pdf, Veľkosť: 1.17 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies