Mestský úrad

Dodatok č. 2

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Mandátna
Číslo: 2    
Predmet : Predĺženie splatnosti úveru na regeneráciu námestia  
Partner: Všeobecná úverová banka a. s.
IČO: 3132055
Adresa: Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava
Dátum zverejnenia: 17.12.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  banka.pdf, Veľkosť: 155.08 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1382/2010/UZ

Nastavenia cookies