Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 2/2011    
Predmet : Zmluva o dielo 
Partner: Štefan Krišanda
IČO: 41143639
Adresa: Veľká Lesná 148, 06534 Veľká Lesná
Dátum zverejnenia: 11.3.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 10.3.2011 
Dátum účinnosti: 10.3.2011 
Platnosť do: 31.12.2011 
  zmluva o dielo 2/2011, Veľkosť: 139.04 kB
Previazané dokumenty:
Hodnota v poli: expr323 nie je správna.
Nastavenia cookies