Mestský úrad

Zmluva č. 6300142219

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 6300142219    
Predmet : Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 20.11.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_1.pdf, Veľkosť: 233.65 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Nastavenia cookies