Mestský úrad

Zmluva č. 12/ZÚ/2012

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 12/ZÚ/2012    
Predmet : Zmluva o vykonaní zimnej údržby 
Partner: ČaSS, spol. s.r.o.
IČO: 31685455
Adresa: Ul. Mieru 126, 044 24 Poproč
Dátum zverejnenia: 13.11.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_9.pdf, Veľkosť: 82.93 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies