Mestský úrad

Zmluva č. 18082023

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 18082023    009
Predmet : Dodatok č. 009 k zmluve o dodávke plynu 
Partner: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22.8.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 18.8.2023 
Dátum účinnosti: 23.8.2023 
Platnosť do:  
  mesto-podolinec-dodatok-k-zdp-6300142218.pdf, Veľkosť: 189.03 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies